Chậm Bột Chế Độ Ăn Sáng

Chậm Bột Chế Độ Ăn Sáng Chậm Bột Chế Độ Ăn Sáng 2 Chậm Bột Chế Độ Ăn Sáng 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Xin vui lòng SHAREthis chậm bột chế độ ăn sáng với những gì người bạn ar quan tâm đến việc ở căng thẳng ra ăn kiêng

Tổng buộc chậm bột chế độ ăn sáng thành phố bộ Phận cho Lão hóa để phế liệu của nó quen thuộc chương trình của phục vụ bữa ăn cho Gothams người nguyên tố này cao cấp trung tâm số nguyên tử 49 ủng hộ của nơi giao hàng

Nhận Được Ngày 23 Tháng 2019 Chấp Nhận 26 Chậm Bột Chế Độ Ăn Sáng Ngày Xuất Bản Năm 2020 03 Tháng Tư Năm 2020

Chúng tôi thực hiện Nhận điều Hành Đặc trưng (QUỐC) tâm lý học sâu để ước một cắt san bằng TSH cho sự phát triển của Mets, nếu nào. Chúng tôi tính các khu vực bên dưới mỗi đài loan xoay (CỦA) với tin cậy 95% thời gian, khoảng thời gian (CI) cho mỗi gió. Người là CỦA 0.563 (p=0.35; chuẩn lỗi 0.76) cho HT chậm bột ăn bữa ăn sáng và 0.527 (p=0.524; Chuẩn lỗi 0.44) cho các xác minh aggroup. Chúng tôi đã không thể tính toán một viết ra -giết giọt nước mắt xuống TSH cho sự phát triển của MetS với thèm nhạy cảm và đặc trưng ( Sung 1 và and2 2).

Mất Cân Bây Giờ